प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

रोल्पा


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 लसुन प्याज प्रवर्द्धन,कोभिड विशेष मागमाआधारित,र बिउ आत्म निर्भर कार्यक्रम काे प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-21 AKC ROLPA View
2 ब्लकबिकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-04 AKC ROLPA View
3 प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम सन्चालनको लागि प्रास्ताव आह्वानकाे सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-31 AKC ROLPA View
4 मिसन कार्यक्रम र रोड करिडोर कार्यक्रम छनौट भएको सुचना प्रेस बिज्ञप्ति 2077-10-23 AKC ROLPA View
5 ब्लकबिकास कार्यक्रमको अनुदानग्राही छनौट भएको सुचना प्रेस बिज्ञप्ति 2077-10-07 SKC ROLPA View
6 सुचना कृषि बिकास कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-07 Admin View
7 आयमुलक कृषि बन प्रबर्धन कार्यक्रम र कृषि पढेका युवाहरुलाई उद्यमशीलता अनुदान कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-03 akc rolpa View
8 स्थानीय तहको सहकार्यमा कारार खेति कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-03 akc rolpa View
9 रोड कोरिडोर तथा अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-26 akc rolpa View
10 आरन ब्यबस्थान सहयोग कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-26 akc rolpa View
11 महिला उधमी,प्रतिफलमा आधारित ,चक्लाबन्दी, फलफूल बिरुवा रोपन अभियान सहयोग कार्यक्रम सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-09 akc rolpa View
12 सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-07 Admin View
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, रोल्पा
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.