प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

रोल्पा


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 प्रस्तावपत्र ढाँचा ब्लक विकास कार्यक्रम आवेदन फारमहरू 2078-05-09 View Download
2 कृषि विकास कार्यक्रम आवेदन फारमहरू 2078-05-21 View Download
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, रोल्पा
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.